Alternativni učni pristopi v OPB

Dvorana C - 15.15 – 17.00

moderatorka: Nataša Markič

15.15 – 15.40

Učenje matematike s pomočjo terapevtskega psa

Mojca Debevec, OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana
15.40 – 16.00

Pincetni prijemi v prvem razredu

Mateja Lešničar, OŠ Frana Roša, Celje
16.00 – 16.20

Igrice za vsak dan v opoldanskem krogu

Marija Gotar, OŠ Jurija Vege Moravče
16.20 – 16.40

Šolska knjižnica tudi sodeluje v procesu učenja in igranja

Nataša Markič, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
16.40 – 17.00

Svoje naredim - tvoje ulovim: Učenje pravil s prirejanjem in razbiranjem

Sergeja Petročnik, OŠ Preserje, Matej Žist, OŠ Jurija Vege Moravče