Načrti in promocija zdravja v vrtcu in šoli I.

Dvorana A - 13.30 – 15.00

moderatorka: Marijanca Kolar

13.30 – 13.50

Promocija zdravja v otroškem vrtcu Metlika

Marijanca Kolar, Otroški vrtec Metlika
13.50 – 14.10

Promocija zdravja na delovnem mestu na OŠ Ob Dravinji

Jovita Kovač, OŠ Ob Dravinji
14.10 – 14.30

Skupni koraki na šoli so največje dejanje sprememb

Tatjana Pretnar, OŠ Antona Linharta Radovljica
14.30 – 15.00

Zlate minute za zdravje
DELAVNICA

Darja Melinc Miklič, OŠ Prebold

Sponzorji dogodka