Pomen kolektiva za zdravje posameznika

Dvorana Č - 15.15 – 17.00

moderatorka: Martina Hočevar Trontelj

15.15 – 15.45

Vzgojitelj, oseba z zdravo hrbtenico
DELAVNICA

Andreja Baznik, Vrtec Čebelica Šentjernej
15.45 – 16.05

Promocija zdravja v JZ Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Jelka Kitak, JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
16.05 – 16.25

Zdravje za vse generacije

Martina Hočevar Trontelj, Vrtec Jelka Ljubljana
16.25 – 16.40

Skrb za zdravje, dobro počutje in druženje

Simona Iskra, Vrtec Mavrica Trebnje
16.40 – 17.00

Skupni koraki na šoli so največje dejanje sprememb

Nataša Račič, OŠ Leskovec pri Krškem

Sponzorji dogodka