Telesna aktivnost pedagoških delavcev kot strategija preprečevanja izogrelosti

Dvorana D - 15.15 – 17.00

moderatorka: Andreja Zega

15.15 – 15.35

Supervizor, nekdo, ki je tam za nas

Andreja Zega, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
15.35 – 15.55

S športnimi aktivnostmi do zadovoljnega in uspešnega kolektiva

Gabrijela Cuderman, OŠ Matije Valjavca Preddvor
15.55 – 16.15

Strategija razvoja športno rekreativnih dejavnosti za delavce šole

Janez Špan, OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana
16.15 – 16.40

Rekreacija za učitelje

Robert Dragan, OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč
16.40 – 17.00

Vloga sindikalnega zaupnika in zdravje zaposlenih

Bogdana Hočevar, OŠ Vavta vas

Sponzorji dogodka