Prepoznavanje in učenje metakognitivnih veščin pri učencih

Prihajajoči dogodki

  • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Prepoznavanje in učenje metakognitivnih veščin pri učencih

Metakognicija se nanaša učenčevo/dijakovo zavedanje lastnega znanja in kognitivnega delovanja (npr. usmerjenost na nalogo, postavljanje ciljev, načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in refleksija). Metakognitivne veščine so pomemben dejavnik pri učenju in doseganju učnega uspeha.

Metakognitivne veščine se začnejo najhitreje razvijati v poznem otroštvu (10-11 let) in adolescenci. Obstajajo velike individualne razlike v metakognitivnih
veščinah učencev in dijakov, na vseh starostnih ravneh ter tudi pri neuspešnih nadarjenih in talentiranih učencih.

28. 1. 2016 - 13.00 - 19.00 (Četrtek)

Osnove metakognicije in njen vpliv na učenje in učni uspeh učenca 
Prepoznavanje metakognitivnih veščin pri učencih - delavnice
Oblikovanje pogojev za razvoj metakognitivnih veščin - delavnice

29. 1. 2016 - 9.00 - 15.00 (Petek)
Praktično usposabljanje za podajanje in urjenje metakognitivnih veščin tako na individualni ravni kot pri poučevanju v razredu - praktične delavnice

Predavanje in delavnice bodo v angleškem jeziku.

Dr. Marcel V. J. Veenman je bil 25 let kognitivni psiholog Univerze v Amsterdamu in Leidnu. Danes je direktor Inštituta za raziskave metakognicije na Nizozemskem. Predava
in izvaja delavnice za učitelje iz primarnega, sekundarnega in visokošolskega izobraževanja, tako na Nizozemskem kot tudi na mednarodni ravni.

Izdal je več kot 80 znanstvenih člankov in poglavij v knjigah o metakogniciji in samoregulaciji. Od leta 2006 do 2011, je bil odgovorni urednik mednarodne revije Spring-
er »Metakognicija in učenje”, Je pobudnik ustanovitve EARLI-SIG16, mednarodne skupnosti raziskovalcev na področju metakognicije, in v tej vlogi je bil glavni organizator več znanstvenih konferenc.