Nemirni in moteči učenci

Prihajajoči dogodki

 • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Učenčevo vedenje je posledica različnih dejavnikov. Ima lahko več funkcij: dobiti, izogniti ali uiti. Na seminarju poskušamo pedagoške delavce opremiti z znanjem in veščinami (praktičnimi strategijami), kako podpreti učenca pri razumevanju socialnih situacij, izražanju svojih potreb in pri učenju bolj prilagojenih načinov socialnega in čustvenega odzivanja. Osrednja nit predavanja je osredotočena v razvoj veščin obvladovanja samega sebe (učitelja), strukturiranosti in doslednosti pri delu z učenci, ki imajo čustvene in vedenjske ter učne težave.

Vsebina seminarja

Vzroki za nemirnost učencev (razvojne razlike med intelektualnim in socialno-čustvenim razvojem, družinsko ozadje, nevrobiološke motnje, specifične učne težave, hiperaktivnost, opozicionalno kljubovalna motnja ter druga stanja; vzroki, ki izhajajo iz okolja – družine, šole, vrstniki).

Odzivi učitelja v odnosu do učenca (odnos med otrokom in odraslim kot temelj vzgojno izobraževalnega dela; poudarek na pozitivni nebesedni komunikaciji; konstruktivne reakcije na besedni ravni; ozaveščanje transferja v odnosu pri učitelju; razumevanje različnih nevrobioloških stanj otroka in vedenja; izgorevanje učitelja v odnosu s posameznim učencem - praktični primeri).

Splošne praktične strategije za delo z nemirnimi učenci v povezavi s potrebami nemirnih učencev 

 • strukturiranost kot osnova nevrobiološkega reda 
 • doslednost kot osnova za razvoj osredotočenosti
 • učiteljevo obvladovanje samega sebe kot osnova za razvoj občutka varnosti in sprejetosti – praktične strategije

Specifične praktične strategije za delo z nemirnimi učenci

 • učni portfolio kot osnova za razvoj reda, veščin planiranja, šolskih veščin, kontrole nad situacijami in strukture; specifične strategije pri slabi slušni pozornosti, slabi vidni in motorični pozornosti
 • specifične strategije pri problemih senzorne integracije (učni spoznavni stili ter konkretni predlogi)
 • uporaba vizualnih strategij pri učenju in razvoju socialnih in emocionalnih veščin

Nemiren učenec v razredu

 • dojemanje nemirnih učencev
 • ugotavljanje njihovih potreb v razredu
 • razvoj razreda z učencem s posebnimi potrebami
 • praktične strategije za razvoj psihodinamike razreda ter vloga odraslega v njej

Značilnosti družinskega ozadja nemirnih otrok ter povezovanje s starši

 • proces sprejemanja otrokove drugačnosti, neorganiziranost, nestrukturiranost, popustjivost, tipi komunikacij v družini, izgorelost staršev nemirnih učencev
 • predlogi za učinkovito sodelovanje - praktični primeri