Pedagoška komunikacija

Prihajajoči dogodki

 • Trenutno ni razpisanih terminov seminarja!

Seminar je na voljo tudi za kolektiv

Zahtevaj ponudbo

Celoten seminar poteka preko komunikacijskih treningov glede na ciljne skupine (starši, otroci, sodelavci). Pedagoški delavci, ki so se udeležili tega seminarja so odnesli veliko praktičnih spoznanj na področju lastne komunikacije (postavljanje pravil, dogovorov, reševanje konfliktnih situacij ...), ozaveščanja lastne nebesedne komunikacije (preko opazovanj konkretnih svetovalnih razgovorov) ter pridobili na občutku lastne vrednosti in  samo-kontrole.

Vsebina seminarja

Etična dimenzija komunikacije glede na ciljne skupine (zaupanje - zaupnost osebnih podatkov, prostovoljni vstop, delati v dobrobit; etična dimenzija informacij, ki se navezujejo na delovno mesto in sodelavce)

Vzpostavljanje odnosa in graditev delovnega odnosa v komunikaciji (faze in tehnike)

Razmerje med nebesedno (socialno) in besedno (kognitivno) komunikacijo – pomen avtentičnosti pri komunikaciji, vzpostavljanju zaupanja in sodelovanja

Opredelitev učinkovitih tehnik za komunikacijo

 • postavljanje vprašanj (analiza različnih  zvrsti vprašanj, npr. krožna vprašanja, vplivna vprašanja ...)
 • tehnika reflektiranja
 • tehnika tišine
 • tehnika motiviranja
 • tehnika empatičnega razumevanja
 • tehnika povzemanja in zaključevanja
 • tehnika preokviranja
 • tehnika metakomunikacije

Pravilna uporaba interpretacije in konfrontacije v komunikaciji in pri reševanju konfliktov.

Moč nebesedne komunikacije (prostor, sedežni red, pogajalske tehnike) v kriznih situacijah

Delo po skupinah - delavnice

 • priprava plana
 • opredelitev problemske situacije
 • izvedba pogovora
 • evalvacija za izvedbo svetovalnega razgovora (študije primerov) ter konkretna izvedba pogovorov - ostali udeleženci opazujejo besedno in nebesedno komunikacijo izvajalcev ter pripravijo konstruktivne predloge