VI. strokovna konferenca

o didaktiki in metodiki

Spodbudno učno okolje

18. 11. 2021
8.00 - 17.00