II. mednarodna strokovna konferenca učiteljev 
o didaktiki in metodiki

INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA PRI POUKU

Slovenija, Nizozemska, Hrvaška

24. 11. 2016

8.00 - 17.15

vabimo vas, da se nam pridružite na mednarodni konferenci o didaktiki in metodiki z naslovom Individualizacija in diferenciacija pri pouku. Eden izmed vidikov kakovosti v vzgoji in izobraževanju je opolnomočenje šolskega sistema, da doseže vse učence ter se odziva na različnost potreb učencev skozi individualizacijo in diferenciacijo ter aktivno vlogo učenca pri lastnem učenju. Sodobna šola je pred velikimi izzivi inkluzije, vključevanja različnosti izobraževalnih potreb učencev ter njihovih interesov. Na konferenci bodo izpostavljeni izzivi sodobne šole na mednarodni ravni ter predstavljeni primeri dobre prakse v slovenskih šolah.

Eden izmed večjih izzivov sodobnega učitelja je, da se odzove na učne potrebe učencev. Kako se odzivate vi? Imate primere dobre prakse, ki bi jo podelili z drugimi učitelji in strokovnjaki. Tema konference je zelo široka in obsega naslednja tematska podoročja:

  • priprava učnega okolja;
  • vloga učitelja in učenca pri individualizaciji in diferenciaciji pouka (postavljanje ciljev, direktivnost, nedirektivnost, načrtovanje, aktivna vloga učenca);
  • stališča učiteljev in učencev o diferenciaciji in individualizaciji pouka;
  • primeri dobre prakse notranje učne diferenciacije in individualizacije (načrtovanje, izvedba);
  • primeri dobre prakse fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije (načrtovanje, izvedba);
  • raznolikost učnih metod in oblik ter stilov poučevanja;
  • izvajanje učne diferenciacije in individualizacije v različnih etapah učnega procesa;
  • usklajevanje standardov znanja in zahtev učnega načrta s cilji in zmožnostmi posameznega učenca.

Vabljeni govorci

Dr. Lianne Hoogeveen

Radboud University, Nijmegen, Nizozemska
Web: www.ru.nl

Dr. Lianne Hoogeveen is developmental psychologist and program coordinator of the post-academic training for School Psychologist and the ECHA training for Specialist in Gifted Educaiton, both at the Radboud University Center for the Study of Giftedness (CBO) of the Radboud University in Nijmegen, the Netherlands. She is member of the General Committee of the European Council for High Ability (ECHA). Lianne Hoogeveen is teacher of Pedagogical and Educational Sciences at Radboud University and guest teacher in several other European universities. She is involved in scientific research on giftedness and education in cooperation with colleagues of other universities, in and outside the Netherlands.

dr. sc. Željko Rački

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvaška
Web: wt.foozos.hr

 

Dr. Jana Kalin

Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Slovenija
Web: www.pedagogika-andragogika.com

 

Sponzorji dogodka