Angleščina in slovenska književnost

Dvorana D - 14.00 – 16.00

moderatorka: Nataša Markič

14.00 – 14.20

Formativno spremljanje in portfolio pri pouku angleščine

Aleksandra Velenšek, OŠ Frana Kranjca, Celje
14.20 – 14.40

Diferenciacija pri zgodnjem poučevanju tujega jezika

Špela Červ, OŠ Franceta Bevka Ljubljana
14.40 – 15.00

Individualizacija in diferenciacija pri pouku angleščine s pomočjo IKT

Nataša Schell Bratina, OŠ Hruševec, Šentjur
15.00 – 15.20

Sodelovalni mini projekt pri pouku angleščine na predmetni stopnji

Nina Krstić, OŠ Matije Valjavca Preddvor, Preddvor
15.20 – 15.40

Individualizacija in diferenciacija pri pouku književnosti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju

Simona Samida Cerk, OŠ Franceta Bevka Ljubljana
15.40 – 15.45

Individualizacija in diferenciacija v šolski knjižnici

Nataša Markič, OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina

Sponzorji dogodka