Individualizacija in diferenciacija II.

Dvorana A - 14.00 – 16.00

moderatorka: Metka Koder

14.00 – 14.20

Individualizacija in diferenciacija ocenjevanja znanja

Marcel Talt Lah, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
14.20 – 14.40

Priprava na tekmovanje in uporabnost njenega modela pri pouku

Peter Purg, OŠ Benedikt, Benedikt
14.40 – 15.00

Načrtovanje pouka za uspešno delo vseh otrok

Anita Nedeljkovič Andlovic, OŠ Košana, Košana
15.00 – 15.15

Nadarjeni učenci in raziskovalno delo

Lea Torkar, OŠ Tržič, Tržič
15.15 – 15.30

Individualizacija za učence, ki zmorejo več

Miha Vrčko, OŠ n.h. Maksa Pečarja, Ljubljana
15.30 – 15.45

Individualizacija in diferenciacija v oddelku podaljšanega bivanja

Marjana Komar, OŠ Naklo, Naklo
15.45 – 16.00

Individualizacija in diferenciacija s posterjem in plakatom v oddelku podaljšanega bivanja in pri pouku zgodovine

Metka Koder, OŠ Trnovo, Ljubljana

Sponzorji dogodka