Informacije za predavatelje

Prijave za aktivno udeležbo so bile zaključene 23. 2. 2022.

Konferenco bi radi soustvarjali z vami. Imate dobro izkušnjo, ki bo jo podelili z drugimi in z nami?

Pridružite se s prispevkom, s predavanjem, delavnico ali kot slušatelj naslednje leto. Izpolnite spodnji obrazec ter nam ga do 28. 2. 2022 pošljite po pošti na: MiB d.o.o., Podreber 12a, 1355 Polhov Gradec ali po e-pošti: 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 0590 72 730.

Vsak prispevek/avtorja prijavite s samostojnim obrazcem.

Pred prijavo na konferenco vas prosimo, da dobite dovoljenje ravnatelja/ravnateljice za aktivno sodelovanje ali udeležbno na konferenci.

Vsak udeleženec pripravi prispevek za zbornik in izvede referat/predavanje. Vsak udeleženec lahko prijavi le en naslov. Sprejeli bomo do 80 prispevkov po načelu kdo se prej prijavi. Prijave se lahko zaključijo že pred 28. 2. 2022.

Roki in kotizacija

Roki za aktivne udeležence (prispevek v zborniku + referat ali delavnica)

Rok za prijavo naslova: 28. 2. 2022
Rok za oddajo prispevka: 15. 6. 2022

Kotizacija za aktivne udeležence: 180,00 EUR (kotizacija za samoplačnike se poravna do 25. 8. 2022).

KOTIZACIJA vključuje

Konferenčno gradivo, potrdilo o udeležbi na konferenci (MIB-ova potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive).

Točkovanje potrdil

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki smo ga pridobili v mesecu decembru 2020 ne smemo dajati nobenih informacij zvezi s točkovanjem potrdil. Koliko je kakšno potrdilo ovrednoteno si lahko preberete v Pravilniku za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (dostopen na spletni strani ministrstva).

V kolikor napredujete v okviru VRTCA

17. člen
č) s štirimi točkami: 
(2) samostojno predavanje, referat ali delavnica na mednarodnem kongresu ali konferenci

17. člen
c) s tremi točkami: 
(8) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava treh didaktičnih nalog, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe;

V kolikor napredujete v okviru ŠOLE

20. člen
b) z dvema točkama: 
(20) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka ali petih didaktičnih nalog v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe

č) s štirimi točkami:
(2) samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci

Dodatna pojasnila:

V skladu z novelo pravilnika o napredovanju zaposlenih v VIZ je potrebno za uveljavitev potrdila o dodatnem strokovnem delu – izvedba referata/predavanja na mednarodni konferenci (4 točke) izpolniti naslednje pogoje: izvedba referata najmanj 20 minut, objava članka v zborniku posveta, ki vsebuje tako slovenski kot angleški povzetek, slovenski in angleški naslov in slovenske in angleške ključne besede. V kolikor ste prisotni ves čas konference, pridobite tudi potrdilo o udeležbi na izobraževanju 0,5 točke.

Za napredovanje v nazive se ponavadi lahko uveljavlja eno (1) potrdilo o dodatnem strokovnem delu (npr. samo referat), razen v primeru, kjer gre evidentno za dva vsebinsko različna produkta.

Smernice za pripravo prispevka

Prispevek za zbornik naj bo pripravljen z naslednjimi navodili:

 1. prispevek oddajte do 15. 4. 2022  na e-naslov: 
 2. prispevek naj vsebuje:
  1. ime in priimek avtorja, organizacijo, v kateri je zaposlen ter e-naslov;
  2. naslov prispevka
  3. povzetek prispevka in ključne besede (povzetek naj obsega do 10 stavkov, ključne besede pa do 5 ključnih besed)
  4. uvod prispevka, jedro, zaključek prispevka ter literaturo
  5. pravilno citiranje med besedilom (Bevk 2012, str. 5), ne citirajte na koncu strani
  6. pravilno citiranje literature na koncu prispevka (Bevk, L. (2010). Naslov prispevka. V: (če je v kaksnem zborniku). Kraj in Založba.
  7. prispevek mora biti lektoriran in slovnično ustrezen za objavo.
  8. prispevek z vsemi zgoraj omenjeni elementi naj ne bo daljši od šestih strani (6), črke Times New Roman, velikost črk: 12; poglavja in podpoglavja naj bodo jasno označena.
  9. morebitno slikovno gradivo prilozite v jpg.-ju in ga ne dodajajte v besedilo (v besedilu samo označite številko slike); na prispevek naj bo maksimalno 5 fotografij/slikovnega gradiva.

Opomba: če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so učenci, vas prosim, da ustrezno z zakonodajo uredite s starši dovoljenje za objavo v zborniku.

Izdajatelj računa oziroma naslov za izdajo naročilnice

ZVIS
Podreber 12a
1355 Polhov Gradec

DŠ: 90302737

TRR: SI56 3400 0100 7776 141, Sparkasse d.d.


Obrazec za aktivno sodelovanje