I. strokovna konferenca "IZ PRAKSE ZA PRAKSO"

Izzivi raznolikost v skupini in razredu

17. 8. 2023
9.00 - 17.00