Informacije za predavatelje

Aktivne prijave so bile 1. 4. 2019 zaključene.

Konferenco bi radi soustvarjali z vami. Imate dobro izkušnjo, ki bo jo podelili z drugimi in z nami?

Pridružite se s prispevkom, s predavanjem, delavnico ali kot slušatelj naslednje leto. Izpolnite spodnji obrazec ter nam ga do 30. 3. 2019 pošljite po pošti na: MiB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 0590 72 730.

Vsak prispevek/avtorja prijavite s samostojnim obrazcem.

Pred prijavo na konferenco vas prosimo, da dobite dovoljenje ravnatelja/ravnateljice za aktivno sodelovanje ali udeležbno na konferenci.

Roki in kotizacija

Roki za aktivne udeležence (prispevek v zborniku + referat ali delavnica)

Rok za prijavo naslova: 30. 3. 2019
Rok za oddajo prispevka: 15. 5. 2019

Kotizacija za aktivne udeležence: 115 EUR (kotizacija se poravna do 15. 8. 2019).

KOTIZACIJA vključuje

Konferenčno gradivo, potrdilo o udeležbi na konferenci (MIB-ova potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive), osvežilne napitke, kavo, čaj, kosilo in prigrizke.

Točkovanje potrdil

Potrdilo o dodatnem strokovnem delu (predavanje/referat) – 20. člen, točka č) (štiri točke) 2 samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci
Potrdilo o dodatnem strokovnem delu (objava prispevka v zborniku) – 20. člen, točka b (dve točki) 20 prva objava samostojnega avtorskega članka ...

Potrdila o dodatnem strokovnem delu dobite ob registraciji na konferenco. Vsa potrdila skrbno čuvajte (najbolje, da si napravite personalno mapo, kjer shranjujete originale).

V kolikor boste zaprosili za izdajo duplikata potrdila vam bomo zaračunali 10 EUR po potrdilu. Potrdila vam bodo posredovana po prejetem plačilu.

Opomba: Izdajo novega potrdila zaradi napake v zapisu na potrdilu vam ne bomo zaračunali.

Smernice za pripravo prispevka

Prispevek za zbornik naj bo pripravljen z naslednjimi navodili:

 1. prispevek oddajte do 15. 5. 2019  na e-naslov: 
 2. prispevek naj vsebuje:
  1. ime in priimek avtorja, organizacijo, v kateri je zaposlen ter e-naslov;
  2. naslov prispevka
  3. povzetek prispevka in ključne besede (povzetek naj obsega do 10 stavkov, ključne besede pa do 5 ključnih besed)
  4. uvod prispevka, jedro, zaključek prispevka ter literaturo
  5. pravilno citiranje med besedilom (Bevk 2012, str. 5), ne citirajte na koncu strani
  6. pravilno citiranje literature na koncu prispevka (Bevk, L. (2010). Naslov prispevka. V: (če je v kaksnem zborniku). Kraj in Založba.
  7. prispevek mora biti lektoriran in slovnično ustrezen za objavo.
  8. prispevek z vsemi zgoraj omenjeni elementi naj ne bo daljši od šestih strani (6), črke Times New Roman, velikost črk: 12; poglavja in podpoglavja naj bodo jasno označena.
  9. morebitno slikovno gradivo prilozite v jpg.-ju in ga ne dodajajte v besedilo (v besedilu samo označite številko slike); na prispevek naj bo maksimalno 5 fotografij/slikovnega gradiva.

Opomba: če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so učenci, vas prosim, da ustrezno z zakonodajo uredite s starši dovoljenje za objavo v zborniku.

Izdajatelj računa oziroma naslov za izdajo naročilnice

MIB EDU, izobraževalni zavod
Reška ulica 11
1000 Ljubljana

DŠ: 71575766

TRR: SI56 3400 0101 7375 067, Sparkasse d.d.

Sponzorji dogodka