Informacije za predavatelje

Konferenco bi radi soustvarjali z vami. Imate dobro izkušnjo, ki bo jo podelili z drugimi in z nami?

Pridružite se s prispevkom, s predavanjem, delavnico ali kot slušatelj naslednje leto. Izpolnite spodnji obrazec ter nam ga do 30. 3. 2021 pošljite po pošti na: MiB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana ali po e-pošti:   

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 0590 72 730.

Vsak prispevek/avtorja prijavite s samostojnim obrazcem.

Pred prijavo na konferenco vas prosimo, da dobite dovoljenje ravnatelja/ravnateljice za aktivno sodelovanje ali udeležbno na konferenci.

Roki in kotizacija

Roki za aktivne udeležence (prispevek v zborniku + referat ali delavnica)

Rok za prijavo naslova: 30. 3. 2021
Rok za oddajo prispevka: 15. 5. 2021

Kotizacija za aktivne udeležence: 175,00 EUR (kotizacijo poravnajte do 15. 8. 2021 ali izstavite naročilnico).

KOTIZACIJA vključuje

Konferenčno gradivo, potrdilo o udeležbi na konferenci (MIB-ova potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive).

Točkovanje potrdil

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki smo ga pridobili v mesecu decembru 2020 ne smemo dajati nobenih informacij zvezi s točkovanjem potrdil. Koliko je kakšno potrdilo ovrednoteno si lahko preberete v Pravilniku za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (dostopen na spletni strani ministrstva).

Dodatna pojasnila:

Za napredovanje v nazive se v skladu z Pravilnikom za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju lahko uveljavlja eno (1) potrdilo o dodatnem strokovnem delu (npr. samo referat), razen v primeru, kjer gre evidentno za dva vsebinsko različna produkta.

Smernice za pripravo prispevka

Prispevek za zbornik naj bo pripravljen z naslednjimi navodili:

 1. prispevek oddajte do 15. 5. 2021  na e-naslov:
 2. prispevek naj vsebuje:
  1. ime in priimek avtorja, organizacijo, v kateri je zaposlen ter e-naslov;
  2. naslov prispevka
  3. povzetek prispevka in ključne besede (povzetek naj obsega do 10 stavkov, ključne besede pa do 5 ključnih besed)
  4. uvod prispevka, jedro, zaključek prispevka ter literaturo
  5. pravilno citiranje med besedilom (Bevk 2012, str. 5), ne citirajte na koncu strani
  6. pravilno citiranje literature na koncu prispevka (Bevk, L. (2010). Naslov prispevka. V: (če je v kaksnem zborniku). Kraj in Založba.
  7. prispevek mora biti lektoriran in slovnično ustrezen za objavo.
  8. prispevek z vsemi zgoraj omenjeni elementi naj ne bo daljši od šestih strani (6), črke Times New Roman, velikost črk: 12; poglavja in podpoglavja naj bodo jasno označena.
  9. morebitno slikovno gradivo prilozite v jpg.-ju in ga ne dodajajte v besedilo (v besedilu samo označite številko slike); na prispevek naj bo maksimalno 5 fotografij/slikovnega gradiva.

Opomba: če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so učenci, vas prosim, da ustrezno z zakonodajo uredite s starši dovoljenje za objavo v zborniku.

Izdajatelj računa oziroma naslov za izdajo naročilnice

MIB EDU
Podreber 12a
1355 Polhov Gradec

DŠ: 71575766

TRR: SI56 3400 0101 7375 067, Sparkasse d.d.

Obrazec za aktivno sodelovanje