Program konference

08.00 – 09.00 Registracija udeležencev
 
09.00 – 09.15

Nagovor organizatorja

MIB d.o.o., Ljubljana
09.15 – 10.30

Naložba v zdravje in dobra praksa promocije zdravja zaposlenih v VIZ

dr. Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost d.o.o.
 
10.30 – 11.00

Odmor

 
11.00 - 11.30

Psihosocialna tveganja na delovnem mestu v VIZ

mag. Maruška Željeznov Seničar, MIB d.o.o.
11.30 - 12.00

Reševanje kriznih situacij v VIZ

Breda Primožič Novak, Inštitut VIDO
 
12.00 – 13.00

Kosilo

 
 

Skupina A
Praktične delavnice
ODRASLI

Skupina B
Praktične delavnice
ODRASLI

13.00 – 14.30

Minuta za zdravje na delovnem mestu

Anja Zupan, Vrtec Naklo, Naklo

 

Zdrav odnos do sebe in drugih

Marjetka Adamlje, Vrtec Jarše, Ljubljana

 

Učinkovita komunikacija s starši in učenci/otroki in kako pri tem poskrbeti za sebe

Neva Strel Pletikos, dipl. pedagog, praktik coach NLP

Bownova terapija kot ena izmed poti do zdravja

Sabina Laknar, dipl. medicinska sestra, Bownova terapevtka, EP-Emmet praktik

 

Sodelovanje in delo z zahtevnimi sodelavci in starši (psihopatalogija na delovnem mestu, praktične strategije)

mag. Maruška Željeznov Seničar, mag. pedagogike, MIB d.o.o.

 
14.30 – 15.00

Aktivni odmor

 
 

Skupina A

Praktična predavanja
ODRASLI - OTROK/UČENEC/DIJAK

Skupina B
Praktična predavanja
ODRASLI - OTROK/UČENEC/DIJAK

Skupina C
KAKO PRIPRAVITI KAKOVOSTEN IN UČINKOVIT NAČRT ZA PROMOCIJO ZDRAVJA V VIZ

15.00 – 16.30

Sonce, voda, zrak in vrt

Petra Koritnik, Vrtec Jarše, Ljubljana

 

Vrtnarjenje v prvem in drugem starostnem obdobju

Marjeta Hosta, Vrtec Šentjernej

 

Čiste roke za srečne otroke

Tanja Trček, Vrtec Najdihojca, Ljubljana

Po zdravju diši

Maruša Tekavčič, OŠ 8. talcev Logatec

 

Vrline učitelja

dr. Polona Gradišek, PEF UL

 

Glasba kot terapija v OŠ

Vlasta Ratej, I. OŠ Celje, Celje

Načrt promocije zdravja v VIZ (delavnica)

mag. Maruška Željeznov Seničar, mag. pedagogike, MIB d.o.o.

 
16.30 – 17.00

Zaključek konference

MIB d.o.o., Ljubljana

Partnerji dogodka