IV. mednarodna strokovna konferenca
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju

11. 4. 2019
8.00 - 17.00