Didaktične igre

Dvorana Č - 11.15 – 12.30

moderatorka: Maruša Stres

11.15 – 11.35

Didaktične igre pri poštevanki

Tjaša Sajovic, OŠ Franceta Prešerna Kranj
11.35 – 11.55

Didaktične igre za opismenjevanje, ki jih lahko naredimo sami

Maruša Stres, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice
11.55 – 12.15

Didaktične igrače pri pouku matematike ali v času podaljšanega bivanja

Petra Kokalj, OŠ Oskarja Kovačiča
12.15 – 12.30

Doživljajsko-pedagoške igre kot dopolnilo tradicionalnim vzgojno-izobraževalnim metodam v oddelkih podaljšanega bivanja

Petra Paradižnik, Osnovna šola ob Dravinji