Reference

Osnovne šole

Nemirni in moteči učenci v razredu

I. osnovna šola Celje- 2008
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica - 2008
Osnovna šola Frana Roša- 2007
Osnovna šola Krmelj- 2007
Osnovna šola Ljubečna- 2008
Osnovna šola Pivka- 2007
Osnovna šola Stražišče Kranj- 2008
Osnovna šola in vrtec Škofljica - 2008
Osnovna šola Šmartno - 2008
OŠ Piran - 2009
OŠ Zbora odposlancev Kočevje 2009
OŠ Metlika 2009
Študijska skupina specialnih mobilnih pedagoginj Celje 2010
Osnovna šola Ruše 2010
Osnovna šola Preserje - dva dneva 2010
Osnovna šola Križe – dve izvedbi 2011
OŠ Trebnje – 2012
OŠ Trebnje – 2013

Prepoznavanje učnih težav pri učencih

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava - 2007
Osnovna šola I Murska Sobota - 2007
Osnovna šola Poljane - 2007
OŠ Prade - 2007
Osnovna šola Rače - 2007
Osnovna šola Šentvid - 2009
Osnovna šola Lucija - Scuola Elementare Lucia - 2007
Osnovna šola XIV. divizije Senovo - 2009
Osnovna šola Štore – 2008
OŠ Sodražica – (motnje branja in pisanja) - 2011

Svetovalni razgovor med učiteljem in učencem

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci - 2007
Osnovna šola Cerkvenjak - Sv. Andraž - 2007
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče - 2008
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči - 2007
Osnovna šola Lucija - Scuola Elementare Lucia - 2007
Osnovna šola Odranci - 2007
Osnovna šola Šentjanž – 2009

Delo z družinami - s starši

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije - 2008
Osnovna šola Roje - 2009
Osnovna šola Žužemberk - 2009
OŠ Nove Fužine - 2008
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu - 2009
OŠ Tretja osnovna šola Slovenj Gradec - 2009
OŠ Polzela - 2010
OŠ Postojna - 2010
OŠ Slivnica pri Celju - (dve izvedbi) – 2011

Kako otroka naučiti upravljati s čustvi

OŠ Polzela - 2009
OŠ Hajdina – 2009
OŠ Preserje

Sistematično učenje socialnih veščin

OŠ Frana Albrehta Kamnik – 2011

Učiteljeva moč nebesedne komunikacije 

OŠ Polzela - 2009
OŠ Jožeta Moškriča – 2011
OŠ Sodražica – 2011
OŠ Cerkvenjak Vitomarci – 2011

Učiteljeva moč nebesedne komunikacije in psihodinamika razreda

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični - 2013

Strategije obvladovanja stresa pri učitelju

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični - 2015
OŠ Postojna - 2010

Praktične strategije za učitelje 

OŠ Luisa Adamiča Grosuplje – 2009

Motnje branja in pisanja

Osnovna šola Leskovec pri Krškem- 2007

Načrtovanje učne uspešnosti in motivacija za učenje 

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika - 2007

Svetovalni razgovor s starši

Osnovna šola in vrtec Škofljica - 2008

Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov med sodelavci

OŠ Jarenina - 2008

Srednje šole in Dijaški domovi

Nemirni in moteči dijaki v razredu

Šolski center Ptuj - 2011 (nadaljevanje)
Srednja poklicna in strokovna šola Trbovlje, Trbovlje - 2010
Srednja zdravstvena šola, Murska Sobota - 2010 
Šolski center Ptuj - 2010
DSŠ Lendava - KKI Lendava- 2008
Gimnazija Moste, Ljubljana - 2008
Prometna šola Maribor - 2009
Srednja šola Domžale - 2008
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor - 2008
Srednja trgovska šola Maribor - 2008
ŠC PET- 2007

Svetovalni razgovor med učiteljem in dijakom

Dijaški dom Nova Gorica - 2007
Srednja frizerska šola Ljubljana - 2007
ŠC PET - 2008

Strategije obvladovanja stresa pri učitelju

Gimnazija in ekonomska šola Trbovlje – 2010

Aktivno in učinkovito v razredu

Srednja frizerska šola Ljubljana - 2007
Tehniški šolski center Nova Gorica – 2007

Sodobne prilagoditve in načrtovanje učne uspešnosti

Dijaški dom Celje- 2007
Srednja šola tehniških strok Šiška - 2008
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje - 2008

Višješolski in varstveni zavodi

Motivacija

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled - 2008

Mentorjeva moč nebesedne komunikacije

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled - 2009