Domišljija kot osnova abstraktnemu mišljenju

Dvorana B - 13.30 – 15.00

moderatorka: dr. Špela Bagon

13.00 – 13.50

Poigrajmo se s pravljico

dr. Špela Bagon, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
13.50 – 14.10

Otroški junaki

Leonida Gregorič, OŠ Dornberk
14.10 – 14.30

Kamišibaj v podaljšanem bivanju

Marjanca Komar, OŠ Naklo
14.30 – 15.00

Učenje socialnih veščin z dramsko igro

Maja Miklavčič, OŠ Stična, Ivančna Gorica