Igra za vse I. 

Dvorana Č - 15.15 – 16.40

moderatorka: Metka Koder

15.15 – 15.40

Igra je učenje za otroke s posebnimi potrebami

Simona Bizjak Mrak, OŠ Franceta Prešerna Kranj
15.40 – 16.00

Igra - krila učenja

Metka Koder, OŠ Trnovo, Ljubljana
16.00 – 16.20

Ko je učenec učitelj

Maja Jelenko, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
16.20 – 16.40

Spoznavanje poklicev preko igre vlog - spoznavanje osnov prve pomoči

Maja Leben, JZ OŠ Marjana Nemca Radeče