Igre za vedenje

Dvorana A - 13.30 – 15.00

moderatorka: Ida Haramija

13.00 – 13.50

Pozitivna disciplina

Darja Krivec, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
13.50 – 14.10

Vedenjsko zahtevnejši otrok in prosti čas

Vesna Koselj, OŠ F. S. Finžgarja, Lesce
14.10 – 14.30

Soočanje z izzivi življenja - razvijanje zavedanja za tukaj in zdaj

Zvonko Krobat, OŠ Šmarje pri Jelšah
14.30 – 15.00

Poštena igra - Fair play

Gabrijela Cuderman, OŠ Matije Valjavca Preddvor