Vloga igre in učenja v OPB

Dvorana B - 15.15 – 16.40

moderatorka: Ida Haramija

15.15 – 15.40

Ali imajo učenci v PB dovolj časa za igro?

Darinka Lah, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
15.40 – 16.00

Igraje v svet učenosti

Helena Murgelj, OŠ Šmihel Novo Mesto
16.00 – 16.20

Igraj se z mano

Majda Pur, OŠ Polzela
16.20 – 16.40

Drevo ima srce

Mojca Abbad, OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana