Delovno okolje

Dvorana B - 11.15 – 12.30

moderatorka: Anita Žibrek

11.15 – 11.35

Zdravo delovno okolje za zdravega učitelja, ki izobražuje in vzgaja zdrave učence

Jana Zadravec, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
11.35 – 11.55

Zmanjšajmo hrup v šoli in ostanimo zbrani ter zdravi

Anita Žibrek, OŠ Franceta Prešerna Kranj
11.55 – 12.15

Skupaj do zdravja - učitelja, učenci in starši

Suzana Mlakar Pavlovič, OŠ Podbočje
12.15 – 12.30

Šolska knjižnica - stres ali opora kolektiva

Simona Šoštar, OŠ XIV. Divizije Senovo

Sponzorji dogodka