Pedagoški delavec na delovnem mestu

Dvorana B - 13.30 – 15.00

moderatorka: Polona Podlesnik

13.30 – 13.50

Doživljanje stresa na delovnem mestu učitelja praktičnega pouka

Polona Podlesnik, Srednja zdravstvena šola Celje
13.50 – 14.10

Sočutno spremljanje in opora pedagoškim delavcem ob soočenju s smrtjo (na delovnem mestu, smrt otroka)

Petra Paver Urek, OŠ Leskovec pri Krškem, enota vrtec Mali princ
14.10 – 14.30

Kako poskrbeti zase ali tukaj sem, srečen in zadovoljen

Polonca Krobat, JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Sponzorji dogodka