Načrti in promocija zdravja v vrtcu in šoli II.

Dvorana C - 13.30 – 15.00

moderatorka: Nina Kristić

13.30 – 13.50

Analiza psihosocialnih obremenitev zaposlenih v osnovni šoli

Nina Kristič, OŠ Matije Valjavca Preddvor
13.50 – 14.10

Absentizem in promocija zdravja v našem vrtcu

Irena Upelj, Vrtec Otona Župančiča Ljubljana
14.10 – 14.30

Promocija zdravja VIZ: principi kognitivno vedenjske terapije v obravnavi težav na delovnem mestu

Monica Bertok, Giardino d’Infanzia Delfino Blu -Koper
14.30 – 15.00

OP Pod goro in zdravje z roko v roki

Mojca Tomažič Capello, OŠ Pod goro Slovenske Konjice

Sponzorji dogodka