Program konference

08.00 – 09.00 Registracija udeležencev
 
09.00 – 09.20

Nagovor organizatorja in odprtje konference

Velika Modra dvorana
MIB d.o.o., Ljubljana
09.20 – 10.30

Innovative Schools

Predavanje je v angleškem jeziku
Velika Modra dvorana
Prof. Dr. Taisir Subhi Yamin, Ulm, Nemčija
 
10.30 – 11.00

Odmor (kava, čaj, voda, pecivo)

 
11.00 - 12.00

Kreativnost

Predavanje je v hrvaškem jeziku
Velika Modra dvorana
Doc. Dr. Ljiljana Krneta, Banja Luka, BiH
 
12.00 – 13.00

Kosilo

 
 

Dvorana A
Sprostitvene dejavnosti

Moderatorka: mag. Vera Stoilov Spasova

Dvorana B
Ustvarjalnost

Moderatorka: Metka Koder

Dvorana C
Naravoslovje

Moderatorka: Izidora Černigoj

Dvorana D
Učne strategije v OPB

Moderatorka: Ida Haramija

13.00 – 15.00

Gibalne, sprostitvene, popestritvene dejavnosti

Maja Leben, OŠ Marjana Nemca Radeče, Radeče

 

Popestrimo prosti čas v sklopu podaljšanega bivanja

Remza Lulić, OŠ Vincenzo e Diego de Castro, Piran

 

Osrečujemo sebe in druge

Tanja Pongarc, OŠ Toneta Čufarja Jesenice

 

Zelena jopica

Sebastjan Abbad, OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana

 

DELAVNICA
EFT pravljica Čarovnikova želja in tapkanje

Marija Gotar, OŠ Jurija Vege Moravče, Moravče

 

Igramo in učimo se s pomočjo iger naših (starih) staršev

mag. Vera Stoilov Spasova, OŠ Naklo, Naklo

Kreativno razmišljanje po De Bonu: Spodbujanje otrokove aktivne udeležbe v učno-vzgojnem procesu

Daša Vukašinovič, OŠ Dragomelj, Dragomelj

 

Otroška ustvarjalnost - iskrice neskončne domišljije

Metka Koder, OŠ Trnovo, Ljubljana

 

Brez ideje do ideje

Nejc Pogačnik, OŠ Toneta Čufarja, Jesenice

 

Poustvarjanje ob pravljici

Alenka Tominšek, OŠ Jurija Vege, Moravče

 

Plesno-gledališko ustvarjanje v OPB

Petra Pipenbaher, OŠ Rače, Rače

 

DELAVNICA
Izdelava copatka

Alenka Tominšek, OŠ Jurija Vege Moravče

Uvajanje otrok v spoznavanje in uporabo zelišč

Anita Vogrin, OŠ Rače, Rače

 

Klic gozda, ekologija in risanka

Katja Završnik, OŠ Vransko Tabor, Vransko

 

Projekt ohranjanja okolja

Izidora Černigoj, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina

 

Gremo okrog sveta

Petra Prevolšek, VIZ Rogatec, Rogatec

 

Narava, zakladnica ustvarjalnega materiala

Irena Malovrh, OŠ Jurija Vege Moravče

 

Raziskovanje naravne dediščine mojega kraja

Špela Eržen, OŠ Naklo, Naklo

Moja osebna mapa v PB

Petra Gašparič, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice

 

Razvijanje učno-delovnih navad in usvajanja učnih strategij s pomočjo medvrstniške učne pomoči

Štefka Smej, OŠ Cerkvenjak-Vitomarci

 

Samostojno učenje in domače naloge

Helena Murgelj, OŠ Šmihel, Šmihel

 

Ko bom velik bom

Zehra Biščević, OŠ Toneta Čufarja Jesenice

 

Formativno spremljanje učenčevega napredka po Škotskem vzoru

Mateja Jerina, OŠ Preserje, Preserje

 

Delo z nadarjenimi učenci v OPB

Maja Brezovar, OŠ Žiri, Žiri

 
15.00 – 15.15

Odmor

 
 

Dvorana A
Igra

Moderatorka: mag. Vera Stoilov Spasova

Dvorana B
Ustvarjalno preživljanje prostega časa

Moderatorka: Metka Koder

Dvorana C
Jezik in književnost

Moderatorka: Izidora Černigoj

Dvorana D
Praktične strategije

Moderatorka: Ida Haramija

15.15 – 17.00

Projektno raziskovanje učinkov didaktičnih iger na znanje učencev

Petra Pugelj Peca, OŠ Danile Kumar, Ljubljana

 

Izdelava didaktičnih iger učencev posebnega programa in nižjega izobraževalnega standarda

Katarina Šotl, Suzana Fece, Center Velenje, Velenje

 

Igrače iz odpadnih materialov

Tanja Močnik, OŠ Kanal, Kanal

 

Didaktične, ustvarjalne računalniške igre v OPB

Peter Jerina, OŠ Dragomelj, Dragomelj

 

Igre nekoč

Liljana Klobučar, OŠ Dolenjske Toplice, Dolenjske Toplice

Ustvarjalne in druge aktivnosti v OPB

Mojca Pertot in Marica Faletič, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

 

Ustvarjalnost v podaljšanem bivanju

Tadeja Rupar, OŠ Sevnica, Sevnica

 

Eksperimentalne delavnice za ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB

Vesna Burjak, OŠ Črna na Koroškem, Črna na Koroškem

 

Projektno delo, aktivnosti izven razreda in ustvarjalne delavnice v OPB

Tina Ilgo, OŠ Trnovo

 

Mandale

Marjeta Blatnik, OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana

Projekt: Razvijajmo branje in pisanje

Staša Kobe, OŠ Stopiče

 

Bralni nahrbtnik v PB

Andreja Burja Čerin, OŠ Komenda Moste

 

Projekt: Lutke - knjižni junaki

Leonida Gregorič, OŠ Dornberk

 

 Športna dejavnost v OPB skozi različne letne čase

Alenka Pesjak, Aljaž Igor Topole, II. OŠ Celje

 

Angleščina pri podaljšanem bivanju

Vesna Zidar Antlej, OŠ Rogatec, Rogatec

 

Knjiga + računalnik = sodobno spodbujanje branja

Manja Vršič, OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana

Iz malih dlani se čarovnija naredi

Mojca Abbad, OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana

 

Projekta, ki spodbujata medsebojno sodelovanje

Ida Haramija, OŠ Bojana Ilicha, Maribor

 

Z metodo oddelčnega natečaja in vsebinami ciljev rednega pouka do doseganja ciljev podaljšanega bivanja

Petra Pugelj Peca, OŠ Danile Kumar, Ljubljana

 

DELAVNICA
Da se ključek ne izgubi ...

Romana Ravnikar

 

Prsti, ki šivajo, se urijo v finomotoriki, koncentraciji, razmigavajo možgane in iščejo nove in nove izzive

Simona Cepin, OŠ Alojzija Šuštarja. Ljubljana

 

Warhol, Mondrian, Kandinsky, aboriginska umetnost - likovna umetnost skozi otroške oči

Iza Dojer, OŠ Trnovo Ljubljana

 
17.00 – 17.15

Zaključek konference in napovednik za leto 2016 in 2017

Velika Modra dvorana
MIB d.o.o., Ljubljana

Sponzorji dogodka