Družba

Dvorana D - 16.15 – 17.00

moderatorka: Metka Koder

16.15 – 16.30

Diferenciacija in individualizacija pri pouku družbe

Danica Kladošek, OŠ borcev za severno mejo Maribor, Maribor
16.30 – 16.45

Šola nekoč

Marija Demšar, OŠ Janka Kersnika Brdo, Lukovica pri Domžalah
16.45 – 17.00

Varno v prometu

Marija Demšar, OŠ Janka Kersnika Brdo, Lukovica pri Domžalah

Sponzorji dogodka