Program konference

07.00 – 07.55 Registracija udeležencev
 
08.00 – 08.10

Nagovor organizatorja

Velika Modra dvorana
MIB d.o.o., Ljubljana
08.10 – 08.50

Individualized inclusion: Utopia or the Best of both Worlds?

Velika Modra dvorana
Dr. Lianne Hoogeveen (Nizozemska)
08.50 – 09.30

Individualizacija in diferenciacija - izzivi in dileme

Velika Modra dvorana
Dr. Jana Kalin
 
09.30 – 10.00 Odmor (kava, čaj, voda, sadje, pecivo)
 
10.00-12.00
 
12.00 – 12.15 Odmor
 
12.15 – 12.45

Individualizacija in diferenciacija

Velika Modra dvorana
Dr. Željko Rački (Hrvaška)
 
12.45 – 14.00 Kosilo
 
14.00 – 16.00
 
16.00-16.15 Odmor
 
16.15 - 17.00
 
17.00 – 17.15

Zaključek konference, nagradno žrebanje, napovednik za leto 2017 in 2018

Velika Modra dvorana
MIB d.o.o., Ljubljana

Sponzorji dogodka