Individualizacija in diferenciacija I.

Dvorana A - 10.00 – 12.00

moderatorka: Dr. Urška Repinc

10.00 – 10.20

Individualizacija in diferenciacija v luči vseživljenjskega učenja

Dr. Urška Repinc, OŠ dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica
10.20 – 10.40

Individualizacija v luči nevrolingvističnega programiranja

Natalija Augustinovič, OŠ Borcev za severno mejo, Maribor
10.40 – 11.00

Kako lahko drugače poučujemo?

Mateja Erjavec Mihovec, OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje
11.00 – 11.20

Učinkovit pouk spodbuja motivacijo in večjo učno uspešnost

Andreja Prostor, OŠ Štore, Štore
11.20 – 11.40

Diferenciacija in individualizacija pri pouku

Gordana Rodinger, OŠ Pesnica, Pesnica
11.40 – 12.00

Aktivirajmo učence

Tanja Povhe, OŠ Venclja Perka, Domžale

Sponzorji dogodka