Individualizacija in diferenciacija III.

Dvorana B - 14.00 – 16.00

moderatorka: Izidora Černigoj

14.00 – 14.20

Individualizacija in diferenciacija v kombiniranem oddelku

Mateja Štefelin, OŠ Sostro, Ljubljana
14.20 – 14.40

Individualizacija in diferenciacija v kombiniranih oddelkih

Rina Berginc, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Kobarid
14.40 – 15.00

Nadarjeni učenci z IP programom (s primanjkljaji)

Izidora Černigoj, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina
15.00 – 15.15

Praksa fleksibilne učne individualizacije v osnovni šoli pri učencu z Usherjevim sindromom

Maja Brezovar, OŠ Žiri, Žiri
15.15 – 15.30

Medpredmetno povezovanje, skrb za zdravje in nove tehnologije

Mojca Filipčič, OŠ Vincenzo e Diego de Castro, Piran
15.30 – 15.45

Pouk psihologije v luči Daltonske pedagogike

Lina Faletič, OŠ Košana, Košana
15.45 – 16.00

Mavrična individualizacija v srednji šoli

Silva Javornik, Šolski center Ptuj – Ekonomska šola, Ptuj

Sponzorji dogodka