Izzivi sodobnega življenja šole

Dvorana C - 10.00 – 12.00

moderatorka: Ida Haramija

10.00 – 10.20

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski V-I sistem

Ida Haramija, OŠ Bojana Ilicha, Maribor
10.20 – 10.40

Individualizacija in diferenciacija pri učencih tujcih

Bogdana Hočevar, OŠ Vavta vas, Vavta vas
10.40 – 11.00

Učenci tujci, prvič vpisani v slovensko šolo

Izidora Černigoj, OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina
11.00 – 11.15

Otroci brez spremstva v slovenski šoli

Ida Haramija, OŠ Bojana Ilicha, Maribor
11.15 – 11.30

Romski otrok zahteva drugačen pristop

Renata Jurečič, OŠ Podbočje, Podbočje
11.30 – 11.45

Vloga učitelja in učenca pri individualizaciji in diferenciaciji pouka v bolnišnični šoli

Črt Močivnik, I. osnovna šola Celje, Celje
11.45 – 12.00

Socialnih veščin se učimo tudi v šoli

Tanja Pavlič, OŠ Elvire Vatovec Prade, Koper

Sponzorji dogodka