Jezik II.

Dvorana E - 15.00 – 16.00

moderatorka: Petra Kodre

15.00 – 15.15

Obravnava glagolskega naklona pri slovenščini v 7. razredu z upoštevanjem zaznavnih stilov učencev

Polona Učakar, OŠ Vransko – Tabor, Vransko
15.15 – 15.30

Notranja diferenciacija pri pouku maternega in tujega jezika v 3. triadi OŠ

Katja Golouh, OŠ Šenčur, Šenčur
15.30 – 15.45

Učna individualizacija in odpravljanje jezikovnih napak v pisnih sestavkih učencev zadnje triade

Petra Kodre, OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina
15.45 – 16.00

Individualizacija in diferenciacija pri pouku DKE

Sabina Erjavec, OŠ Vavta vas, Vavta vas

Sponzorji dogodka