Jezik – slovenščina

Dvorana B - 10.00 – 12.00

moderatorka: Nina Kristič

10.00 – 10.20

Kako na zanimiv način do pismenosti?

Saša Kravos, OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina
10.20 – 10.40

Učna diferenciacija na primeru pravljice Pepelka

Ksenija Bernetič, OŠ Danile Kumar, Ljubljana
10.40 – 11.00

Individualizacija in diferenciacija pri začetnem opismenjevanju

Petra Lombar Premru, OŠ Matije Valjavca, Preddvor
11.00 – 11.20

Oh te razigrane črke

Mirnesa Džananović, OŠ Prežihovega Voranca, Jesenice
11.20 – 11.40

Primeri notranje diferenciacije pri pouku slovenščine v prvem razredu

Anita Gaberšček, OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina
11.40 – 12.00

Individualizacija in diferenciacija s poudarkom na začetnem opismenjevanju v prvem razredu, uporaba konkretnih ponazoril pri usvajanju velikih tiskanih črk

Breda Lesar, OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana

Sponzorji dogodka