Kreativno pisanje in književnost

Dvorana C - 16.15 – 17.00

moderatorka: Izidora Černigoj

16.15 – 16.30

Individualizacija in diferenciacija pri kreativnem pisanju

Erika Vidrgar, OŠ Prežihovega Voranca, Jesenice
16.30 – 16.45

Je kreativno pisanje primerno za vsakogar?

Simona Bizjak Mrak, OŠ Franceta Prešerna, Kranj
16.45 – 17.00

Sito čutov: spodbujanje čutnih zaznav pri pouku književnosti

Matej Žist, OŠ Jurija Vege Moravče, Moravče

Sponzorji dogodka