Matematika I.

Dvorana Č - 10.00 – 12.00

moderatorka: Natalija Čerček

10.00 – 10.20

Individualizacija pri matematiki v prvem razredu

Lea Torkar, OŠ Tržič, Tržič
10.20 – 10.40

Individualizacija in diferenciacija pri pouku matematike na razredni stopnji

Natalija Čerček, OŠ Borcev za severnomejo, Maribor
10.40 – 11.00

Uporaba konkretnih ponazoril pri pouku matematike v prvem triletju

Alenka Kolbl, OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana
11.00 – 11.20

Soba pobega z matematično vsebino

Polona Fritz Tomšič, OŠ Elvire Vatovec Prade, Koper
11.20 – 11.40

Prilagojen preizkus znanja pri matematiki

Irena Žnidarič, OŠ Tržič, Tržič
11.40 – 12.00

Raziskujem, zapisujem, poročam - problemski pouk matematike in naravoslovni dan

Petra Soklič, OŠ Tržič, Tržič

Sponzorji dogodka