Srednja šola in nekaj iz osnovne šole (naravoslovje in gospodinjstvo)

Dvorana E - 10.00 – 12.00

moderatorka: Špela Eržen

10.00 – 10.20

Med predmetna povezava psihologija - angleščina: “Strahovi in fobije”; skupinsko delo dijakov (delavnica)

Romana Grošelj, ŠC Celje, Gimnazija Lava, Celje
10.20 – 10.40

Načrtovanje diferenciacije pri pouku tehnike in tehnologije v 6. razredu

Štefka Smej, OŠ Cerkvenjak, Cerkvenjak
10.40 – 11.00

»Eine Reise nach Wien« - primer dobre izkušnje individualizacije in diferenciacije pri pouku nemščine

Darja Kapus, ŠC Celje, Gimnazija Lava, Celje
11.00 – 11.20

Krivulje drugega reda, geometrijske konstrukcije

Mojca Zgonik Bizjak, Gimnazija Nova Gorica, Nova Gorica
11.20 – 11.40

Preverjanje in ocenjevanje znanja za učence z dodatno strokovno pomočjo pri naravoslovju

Špela Eržen, OŠ Naklo, Naklo
11.40 – 12.00

Individualizacija in diferenciacija pri urah naravoslovja in gospodinjstva

Nataša Javornik, OŠ Polje, Ljubljana

Sponzorji dogodka