Z vidika učenca voden učni proces

Dvorana C - 14.00 – 16.00

moderatorka: Maruška Tekavčič

14.00 – 14.20

Upoštevanje učnih stilov pri poučevanju

Zvonka Ziherl, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, Grosuplje
14.20 – 14.40

Z različnimi tehnikami, upoštevanjem navodil, s kritičnim mišljenjem in z uporabo miselnih vzorcev do boljšega znanja

Anita Žibrek, OŠ Franceta Prešerna Kranj, Kranj
14.40 – 15.00

Aktivnost učencev pri sodelovalnem delu je zagotovljena

Špela Eržen, OŠ Naklo, Naklo
15.00 – 15.20

Predstavimo svoje znanje na igriv način

Karmen Jelčič, OŠ Rače, Rače
15.20 – 15.40

To sem jaz – individualnost, sestavni del vsake učne skupine

Vesna Kumer, OŠ Prebold, Prebold
15.40 – 16.00

ISP – Individualna skupinska pomoč

Maruška Tekavčič, OŠ 8 Talcev Logatec, Logatec

Sponzorji dogodka