Mednarodna strokovna konferenca

Izkušnje in izzivi vzgoje in izobraževanja v času epidemije

25. 8. 2020
9.00 - 19.10

Vabljeni govorci

Dr. Melissa Peterson Malen

AxyLu Academic Coaching, St. Paul, ZDA
Web: www.axylu-academics.com

Melissa Peterson Malen, PhD, is the owner of AxyLu Academic Coaching, LLC.  She specializes in coaching students and adults who experience performance challenges in the areas of executive function and self-regulation. Dr. Malen coaches clients that have ADHD, dyslexia, nonverbal learning disability, or are twice exceptional. Melissa earned an MA in counseling psychology and a PhD in education. Dr. Malen has researched the experience of parents of students with ADHD and is developing programs targeted at improving student underachievement.

Frum van Egmond

Avtorica De Noordwijkse Methode, Nizozemska
Web: www.noordwijksemethode.nl

Metoda Noordwijk ponuja alternativo tradicionalnim metodam, kjer je optimalna svoboda učenca v jasni poučevalni strukturi.

Značilnosti metode:

  • Ponuja optimalno svobodo pri učenju, učitelj pa ima še vedno pregled nad strukturo;
  • Deluje neposredno iz osnovnih ciljev, zato učitelj natančno ve kako učenci sodelujejo;
  • Spodbuja učence na splošnem intelektualnem področju ter spodbuja razvoj različnih kompetenc;
  • Spodbuja kritično mišljenje, oblikovanje in odkrivanje učenja, znanstvenega in ustvarjalnega mišljenja,
  • Spodbuja razvoj otrokovih potencialov in talentov.

YouTube predstavitev