XI. mednarodna strokovna konferenca
učiteljev podaljšanega bivanja

Igra in učenje

23. 3. 2017
9.00 - 17.00

V storilnostno naravnanem svetu (pomembni so produkti, številke, cilji) pogosto zanemarjamo spontano igro učencev kot njegove optimalne učne izkušnje. Preko igre se učenec poveže sam s seboj, s svojim notranjim svetom doživetij, domišljije, čustev ter lastnih izkušenj. Igra predstavlja tudi preventivni dejavnik pred otroško/mladostniško depresijo in drugimi psihičnimi težavami (čustvenimi izbruhi, nemirom, motnjami pozornosti ipd.) ter omogoča zdrav celosten razvoj učenca.

Igra ima pomembno vlogo pri učenju na različnih področjih:

  • čustveni razvoj (zadovoljstvo, povezanost, sprostitev, samo izražanje, zmanjševanje tesnobe, samozavest, samopodoba);
  • kognitivni razvoj (kreativnost, domišljija, reševanje problemov, perspektivno mišljenje, usvajanje novih konceptov);
  • socialni razvoj (komunikacijske veščine, sodelovanje, deljenje, reševanje konfliktov, vodenje, podrejanje);
  • fizični razvoj (groba in fina motorika, moč, vztrajnost);
  • razvoj govora (besedni zaklad, komunikacijske veščine, pripovedovanje zgodb, aktivno poslušanje, opismenjevanje).

 

Vabljeni govorci

Drs. Nathalie van der Arend

Master Educational Studies, founder and schooldirector of Nova, full-time education for gifted children, Nizozemska
Web: www.weerzininschool.nl

 

dr. sc. Željko Rački

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvaška
Web: wt.foozos.hr

 

Sponzorji dogodka