I. strokovna konferenca za pedagoške delavce

Promocija zdravja v VIZ

12. 5. 2016 
9.00 - 17.00

Poklic pedagoškega delavca spada med eno izmed najbolj čustveno stresnih poklicev. Investicija v zdravje zaposlenih v vrtcih in šolah prinaša manj absentizma (izostajanje iz dela zaradi bolniških staležov, stresnih situacij) in manj prezentizma. Zdrava klima sprejetosti in potrditve, z jasno in pošteno komunikacijo so ključni dejavniki za psihofizično zdravje zaposlenih. Zdrav vzgojitelj/učitelj lahko da zdrav odnos otrokom in učencem/dijakom.

Na konferenci bomo predstavili projekte za promocijo zdravja na delovnem mestu (od ideje, analize, sestave skupine za promocijo zdravja, načrta za promocijo zdravja ter ukrepe). 

Pridružite se nam na strokovnem druženju.

Vabljeni govorci

dr. Klemen Podjed

Inštitut za produktivnost d.o.o.

Dr. Klemen Podjed vodi projekte promocije zdravja in dobrega počutja ter je avtor več priročnikov, več videov in številnih strokovnih člankov in publikacij s področja promocije zdravja in obvladovanja stresa.

Klemen Podjed je leta 2007 doktoriral iz ekonomskih znanosti na Ekonomski Fakulteti, Univerza v Ljubljani, kjer je leta 2001 tudi magistriral iz poslovodenja in organizacije. Diplomiral je leta 1994 na Fakulteti za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, srednjo elektrotehnično šolo v Kranju pa zaključil leta 1988.

Je avtor preko 30 obsežnejših študij (preko 4500 strani), in okoli 100 člankov v različnih poslovnih in poljubnih revijah, s statusom raziskovalca. Je certificiran coach International Coach Federation, NLP praktik (INLPTA), Art of Living učitelj, občasno predava kot višješolski predavatelj, ima opravljene pedagoško andragoške izpite. Aktivno obvlada angleški, hrvaški in nemški jezik.

mag. Maruška Željeznov Seničar

MiB d.o.o.

Mag. Maruška Željeznov Seničar is an expert and Ph. D student in gifted education. During shes early days she worked as geography teacher in primary school and school book editor in largest Slovenian publishing house. At that time she also worked as assistant editor of Contemporary Pedagogy – scientific paper published by University of Ljubljana. Currently she is leading MiB International Education Center and Institute ZVIS, which is organizer of many educational and scientific conferences in field of pedagogy and gifted education and is partner in many local and international projects in field of teacher training and child development. She was presenter at Gifted education confence in  Chech Republic Academy of science (Prague, 2015) and ECHA 2016 conference (Vienna, 2016) and in many educational courses for most of Slovenian kindergartens and primary schools. She is also ECHA (European Council for High Ability) correspondent for Slovenia.

Breda Primožič Novak

Inštitut VIDO

Breda Primožič Novak je soustanoviteljica in direktorica zavoda, ki je ustanovljen z namenom svetovanja in nudenja podpore z akcijskimi pristopi pod imenom VIDO Inštitut.

V dosedanjem delu je pridobivala strokovne in osebne izkušnje v državnem organu, vrtcu, osnovni šoli, enem izmed zavodov za prestajajanje kazni zapora in nazadnje, kjer je zaposlena še danes, v lokalni skupnosti - Uradu za preprečevanje zasvojenosti.

Kot vodja zavoda in svetovalka v nekaterih programih VIDO Inštituta deluje na področju kriznih intervencij, podpore vodjem pri uresničevanju njihove vloge na osebni in profesionalni ravni ter opravlja preventivno svetovanje za prepoznavanje dejavnikov tveganja v organizaciji.

Partnerji dogodka