III. mednarodna strokovna konferenca
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju

19. 4. 2018
8.00 - 17.15

Mednarodna konferenca je namenjena izmenjavi dobrih praks in raziskav s področja promocije zdravja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Tokratna konferenca se osredotoča na aktivno staranje delovnega prebivalstva v vzgoji in izobraževanju. 

Vabljeni govorci

prof. dr. sc. Igor Radeka

Sveučilište u Zadru
Zadar, Hrvaška

Igor Radeka rođen je 3. veljače 1963. godine u Zadru, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završio je u Zadru. Studij pedagogije započeo je 1982. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru. Prvi je u Zadru diplomirao jednopredmetni studij pedagogije 1986. godine. Slijedeće godine bio je školski pedagog u Osnovnoj školi Cres na otoku Cresu. Radi na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru / Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od 1987. godine. Magistrirao je na području cjeloživotnog obrazovanja nastavnika, a doktorirao na suvremenoj povijesti pedagogije u Hrvatskoj. Nositelj je kolegija i istraživač na području povijesti pedagogije, didaktike i obrazovanja nastavnika. Desetak je godina bio gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Gostujući je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator je programa za stjecanje nastavničkih kompetencija i voditelj nastavničkog modula na Sveučilištu u Zadru od početka njegove izvedbe akademske godine 2008/09. do 2011/12. Bio je član Povjerenstva za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Povjerenstva za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Vlade Republike Hrvatske. Od 1996. do završetka izlaženja 2003. godine (s prestankom postojanja izdavača - Filozofskog fakulteta u Zadru) tajnik je i izvršni urednik časopisa Radovi – Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije. Član je uredništva sljedećih časopisa: Center for Educational Policy Studies Journal (CEPS – Ljubljana) od početka njegova izlaženja 2011. godine, koji se referira u SCOPUS bazi. Sodobna pedagogika (Ljubljana) od 2015. godine, koji se također referira u SCOPUS bazi te Školski vjesnik (Split) od 2014. godine. Suradnik je i glavni istraživač više znanstveno-istraživačkih projekata te koordinator i ekspert više EU projekata.

Pročelnik je Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2015/16. Zamjenik je voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Kvaliteta u odgoju i obrazovanju od početne akademske godine 2014/15. Član je Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport Vlade Republike Hrvatske od 2015. godine. Zamjenik je voditeljice poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom Centra Stjepan Matičević Sveučilišta u Zadru od početne akademske godine 2016/17. Član je Matičnog odbora za polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije od 2017. godine. Član je Hrvatskog povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa (Croatian Bologna Follow Up Group) od 2017. godine. Dopredsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva od 2017. godine. Predsjednik je Nezavisnkog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, reprezentativnog sindikata u hrvatskom sustavu znanosti i visokog obrazovanja. 

Kao najbolji student Filozofskog fakulteta u Zadru dobio je Rektorovu nagradu 1985. godine te Priznanje za djelotvornu suradnju i doprinos u Razvoju Filozofskog fakulteta u Zadru 1986. godine. Na posljednjim održanim izborima Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru dobitnik je Oscara Academicusa za akademsku 2004/05. godinu kao najbolji profesor matičnog studija.

(Ko)autor je šest knjiga, koautor i kourednik jednog sveučilišnog udžbenika, glavni urednik jednog zbornika radova, (ko)autor poglavlja u sedam knjiga, objavio je šezdeset i devet članaka u časopisima i zbornicima radova te održao trideset i četiri izlaganja na znanstvenim skupovima.

U zvanju je redovitog profesora od 2013. godine. 

Snežana Volic

Vrtić Čili Vili Beograd
Beograd, Srbija

Snežana Volic, Master Geštalt psihoterapeut, član EAGT-a (Evropske asocijacije Geštalt terapeuta), osnivač i direktor Predškolske ustanove ČILI VILI u Beogradu, diplomirani specijalni pedagog.

Od 1997. do 1999. godine radila kao saradnik u naučnim istraživanjima na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pri Katedri za prevenciju poremećaja u ponašanju.

Od 2001.godine vodi vrtić ČILI VILI sa ciljem da kreira posebnu atmosferu kako za decu i njihove roditelje, tako i za zaposlene. Poslednjih deset godina se obrazuje iz oblasti Geštalt psihoterapije i njene principe implementira u program predškolskog obrazovanja i vaspitanja, ali i u rukovođenje timom zaposlenih. 

Početkom 2018. godine stekla zvanje Master Geštalt psihoterapeuta pri EAPTI Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta. 

Od 2011.godine se bavi psihoterapijskom praksom sa decom, adolescentima i odraslima.

Sponzorji dogodka