IV. mednarodna strokovna konferenca
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju

11. 4. 2019
8.00 - 17.00

Vabljeni govorci

Nikolina Iljkić

I Katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu
Hrvaška

Završila sam Učiteljsku akademiju. Nakon završenog fakultet pripravnički staž odradila sam u Osnovnoj školi Sesvetska Sopnica. Četiri godine radim kao učiteljica u Prvoj katoličkoj osnovnoj školi u Gradu Zagrebu, od toga dvije godine u produženom boravku te dvije godine u nastavi. Trenutno podučavam u prvom razredu.

Snežana Volic

Vrtić Čili Vili Beograd
Beograd, Srbija

Snežana Volic, Master Geštalt psihoterapeut, član EAGT-a (Evropske asocijacije Geštalt terapeuta), osnivač i direktor Predškolske ustanove ČILI VILI u Beogradu, diplomirani specijalni pedagog.

Od 1997. do 1999. godine radila kao saradnik u naučnim istraživanjima na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pri Katedri za prevenciju poremećaja u ponašanju.

Od 2001.godine vodi vrtić ČILI VILI sa ciljem da kreira posebnu atmosferu kako za decu i njihove roditelje, tako i za zaposlene. Poslednjih deset godina se obrazuje iz oblasti Geštalt psihoterapije i njene principe implementira u program predškolskog obrazovanja i vaspitanja, ali i u rukovođenje timom zaposlenih. 

Početkom 2018. godine stekla zvanje Master Geštalt psihoterapeuta pri EAPTI Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta. 

Od 2011.godine se bavi psihoterapijskom praksom sa decom, adolescentima i odraslima.

Sponzorji dogodka