Informacije za predavatelje

Konferenco bi radi soustvarjali z vami. Imate dobro izkušnjo, ki bo jo podelili z drugimi in z nami?

Pridružite se s prispevkom, s predavanjem, delavnico ali kot slušatelj naslednje leto. Izpolnite spodnji obrazec ter nam ga do 15. 1. 2024 pošljite po pošti na: MiB d.o.o., Podreber 12a, 1355 Polhov Gradec ali po e-pošti: 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 0590 72 730.

Vsak prispevek/avtorja prijavite s samostojnim obrazcem.

Pred prijavo na konferenco vas prosimo, da dobite dovoljenje ravnatelja/ravnateljice za aktivno sodelovanje ali udeležbno na konferenci.

Vsak udeleženec pripravi prispevek za zbornik in izvede referat/predavanje. Vsak udeleženec lahko prijavi le en naslov. Sprejeli bomo do 50 prispevkov po načelu kdo se prej prijavi. Prijave se lahko zaključijo že pred 15. 1. 2024.

Roki in kotizacija

Roki za aktivne udeležence (prispevek v zborniku + referat ali delavnica)

Rok za prijavo naslova: 15. 1. 2024
Rok za oddajo prispevka: 15. 4. 2024

Kotizacija za aktivne udeležence: 180,00 EUR
Kotizacija za objavo prispevka, brez udeležbe na konferenci: 100,00 EUR
Kotizacija za objavo prispevka, z udeležbo na konferenci: 125,00 EUR 

Kotizacija za samoplačnike se poravna do 9. 5. 2024.

KOTIZACIJA vključuje

Konferenčno gradivo, potrdilo o udeležbi na konferenci (MIB-ova potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive).

Točkovanje potrdil

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki smo ga pridobili v mesecu decembru 2020 ne smemo dajati nobenih informacij zvezi s točkovanjem potrdil. Koliko je kakšno potrdilo ovrednoteno si lahko preberete v Pravilniku za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (dostopen na spletni strani ministrstva).

V kolikor napredujete v okviru VRTCA

21. člen (dodatno strokovno delo v vrtcu)

B- za dve točki:
(8) organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta ali seminarja (sodelovanje v organizacijskem odboru konference)

(16) prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, pri čemer se kot strokovni članek upošteva predstavitev strokovne tematike, ki vsebuje naslov, uvod, jedro z obravnavo strokovnega vprašanja ali uporabo znanja v praksi ter zaključek (v nadaljnjem besedilu: strokovni članek) (objava prispevka v zborniku)

Č- za štiri točke
(2) prva predstavitev samostojnega prispevka na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur in z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega prispevka na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut

V kolikor napredujete v okviru ŠOLE

22. člen (dodatno strokovno delo v šoli)

B- dve točki
(15) 15. prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji;

Č- za štiri točke
(2) prva predstavitev samostojnega prispevka na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega prispevka na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut ter z objavo celotnega prispevka v zborniku kongresa ali konference s povzetkom v tujem jeziku;

Dodatna pojasnila:

V skladu z novelo pravilnika o napredovanju zaposlenih v VIZ je potrebno za uveljavitev potrdila o dodatnem strokovnem delu – izvedba referata/predavanja na mednarodni konferenci (4 točke) izpolniti naslednje pogoje: izvedba referata najmanj 20 minut, objava članka v zborniku posveta, ki vsebuje tako slovenski kot angleški povzetek, slovenski in angleški naslov in slovenske in angleške ključne besede. V kolikor ste prisotni ves čas konference, pridobite tudi potrdilo o udeležbi na izobraževanju 0,5 točke.

Smernice za pripravo prispevka

Prispevek za zbornik naj bo pripravljen z naslednjimi navodili:

 1. prispevek oddajte do 15. 4. 2024  na e-naslov: 
 2. prispevek naj vsebuje:
  1. ime in priimek avtorja, organizacijo, v kateri je zaposlen ter e-naslov;
  2. naslov prispevka
  3. povzetek prispevka in ključne besede (povzetek naj obsega do 10 stavkov, ključne besede pa do 5 ključnih besed)
  4. uvod prispevka, jedro, zaključek prispevka ter literaturo
  5. pravilno citiranje med besedilom (Bevk 2012, str. 5), ne citirajte na koncu strani
  6. pravilno citiranje literature na koncu prispevka (Bevk, L. (2010). Naslov prispevka. V: (če je v kaksnem zborniku). Kraj in Založba.
  7. prispevek mora biti lektoriran in slovnično ustrezen za objavo.
  8. prispevek z vsemi zgoraj omenjeni elementi naj ne bo daljši od šestih strani (6), črke Times New Roman, velikost črk: 12; poglavja in podpoglavja naj bodo jasno označena.
  9. morebitno slikovno gradivo prilozite v jpg.-ju in ga ne dodajajte v besedilo (v besedilu samo označite številko slike); na prispevek naj bo maksimalno 5 fotografij/slikovnega gradiva.

Opomba: če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so učenci, vas prosim, da ustrezno z zakonodajo uredite s starši dovoljenje za objavo v zborniku.

Izdajatelj računa oziroma naslov za izdajo naročilnice

ZVIS
Podreber 12a
1355 Polhov Gradec

DŠ: 90302737

TRR: SI56 3400 0100 7776 141, Sparkasse d.d.


Obrazec za aktivno sodelovanje