VIII. mednarodna strokovna konferenca

Didaktika in metodika poučevanja

23. 11. 2023
9:00 - 17:00

Vabljeni govorci

Catherine Reid

School of Education, University of Glasgow, UK
Web: https://www.gla.ac.uk/schools/education/

Catherine Reid, Lecturer in Teacher Education, University of Glasgow (MEd Inclusive Education, 2019). Catherine has 23 years secondary teaching experience prior to coming to study and work at the University of Glasgow. Catherine is an English teacher and teacher of support for learning. She teaches on Masters programmes and undergraduate programmes within the University. Her research interests are around highly able learners in areas of deprivation and widening participation into universities and this work forms the basis of her PhD thesis.

prof. dr Grozdanka Gojkov

Serbian Academy of Education, Beograd, Srbija
Web: www.sao.org.rs

Profesor: Metodologije pedagoških istraživanja-Odsek za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerzitetima u Novom Sadu i Nišu i Didaktike i Dokimologije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu; Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bitoli – Makedonija: Identifikacija i rad sa darovitom decom i počasni član Asocijacije za darovite Makedonije. Viziting profesor na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu za poslovne i upravne vede u Novom Mestu (Slovenija) i na Univerzitetima “A. Vlaicu”, Arad Univerzitetu »Banatul« u Temišvaru (Rumunija).

Rukovodila je istraživačkim timovima u više evropskih i domaćih projekata; autor i realizator niza akreditovanih programa za stručno usavšavanje radnika u obrazovanju; kao autor ili u koautor objavila je 62 knjige, 289 naučnih i stručnih radova, 90 naučnih kritika i polemika i učestvovala na 189. naučnih domaćih i inostranih konferencija.

Član je ECHE (Evropske organizacije o darovitima) i Uredništava više časopisa Evrope i sveta; redovni član CEASA (Centralnoevropska akademija nauka i umetnosti) sa sedištem u Parizu, redovni član SAO (Srpska akademija obrazovanja) u Beogradu iMatice srpske u Novom Sadu.

Univerziteti „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija) i Sv. Kliment Ohridski“ u Bitoli (Makedonija) dodeli joj zvanje honoris causa; Univerzitet „Banatul“ u Temišvaru (Rumunija), dodelio je zvanje profesor emeritus.