Program konference

08.00 – 08.30 Registracija udeležencev
 
08.30 – 08.40

Nagovor organizatorja

Velika Modra dvorana
MIB d.o.o., Ljubljana
08.40 – 09.40

Moving Forward on Gifted Education: Back to Basics

Velika Modra dvorana
Elenoor van Gerven (Nizozemska)
09.40 – 10.40

First European talent point in Turkey: EPTS

Velika Modra dvorana
Bahadir Ayas (Turčija)
 
10.40 – 11.10 Odmor (kava, čaj, voda, sok, pecivo)
 
11.10 – 11.30

Model sodelovanja strokovnih delavcev: izkušnje

Velika Modra dvorana
dr. Urška Repinc, OŠ JM Bohinjska Bistrica
11.30 – 11.50

Sodelovalno učenje na drugačen način

Velika Modra dvorana
Sandra Vereš, Jožica Tratar, OŠ Šalovci
11.50 – 12.10

Didaktične strategije poučevanja nadarjenih

Velika Modra dvorana
Polonca Pangrčič, OŠ Cerkvenjak - Vitomarci
12.10 – 12.30

Kako razvijati veščine kritičnega mišljenja pri učencih razredne stopnje z uporabo kartic po Bloomu v spletnem učnem okolju Mahara?

Velika Modra dvorana
Darja Farič Klemenčič, OŠ Šalovci
 
12.30 – 13.30 Odmor - kosilo
 
13.00 – 15.00 Dvorana A
Matematika
Dvorana B
Jezik
Dvorana C
Branje in Pisanje
Dvorana D
Naravoslovje
 

Funkcionalnost didaktičnih pripomočkov s poudarkom na obravnavi delov celote

Natalija Čerček, OŠ Borcev za severno mejo, Maribor

 

Učenje poštevanke preko različnih učnih stilov

Katja Jenko, Druga OŠ Slovenj Gradec

Matematični problemi

Marijana Erjavec, OŠ Janko Kersnik Brdo

Uporaba kibernetične metode pri matematiki pri delu z OPP

Silva Škoberne, OŠ Glazija Celje

Izkustveno učenje - premiki in raztegi grafov funkcij s pomočjo Geogebre in Pouk v naravi - merjenje višine objektov s klinometrom

Klara Pugelj, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana

Učenja jezika, spoznavanje različnih narodov, kultur na drugačen način - didaktična igra

Tanja Pavlič, OŠ Elvire Vatovec Prade

Gradimo zgodbe z Legom

Alja Žekar, OŠ Frana Kranjca Celje

Aktivnost v sklopu predmeta angleški jezik in prosti čas “učenje na daljavo”

Remza Lulić, SE/OŠ Vincenzo e Diego de Castro Pirano/Piran

Predstavitev književnosti z orodji IKT

Maja Brezovar, OŠ Žiri

DELAVNICA: Poučevanje jezika za mlajše učence preko gibanja in igre

Nina Klemen Blatnik, OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Razvijanje predpisalnih zmožnosti

Manja Vinko, OŠ Videm pri Ptuju

Alternativne vaje branja

Saša Kravos, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Bralne učne strategije kot učni pripomoček

Nataša Planko, OŠ 27 julij, Kamnik

Vpliv BUS na dvig kritičnega mišljenja pri učencih z različnim skk (socialno kulturnim kapitalom)

mag. Lučka Lazarev Šerbec, OŠ Borcev za severno mejo Maribor

Pisanje

Nada Vajs Vidnar, OŠ Križevci

Moderni Homer - ali - 7. razred ustvari svoj prvi flipbook. Domače branje malo drugače

Romina Križman, SE/OŠ Vincenzo e Diego de Castro Pirano/Piran

Elementi teorije izbire pri pouku naravoslovja

Marjeta Kapus, OŠ Vransko Tabor

Obravnava koledarja pri spoznavanju okolja v prvem in drugem razredu

Anita Gaberšček, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

DELAVNICA: Preučevanje prsti na terenu

Zlatka Avžner, OŠ Vransko Tabor

 
15.00 – 15.15 Odmor (kava, čaj, voda, sok, prigrizki)
 
  Dvorana A
Praktične strategije I.
Dvorana B
Praktične strategije II.
Dvorana C
Medpredmetno povezovanje
Dvorana D
Učenje
15.00 – 16.30

DELAVNICA: Orodja za vizualno podprto učenje v učilnici 2015

Mojca Filipčič, SE/OŠ Vincenzo e Diego de Castro Pirano/Piran

Tablični računalniki kot orodje za motivacijo pri učenju

mag. Vera Stoilov Spasova, OŠ Naklo

Vključevanje mednarodnih projektov v pouk

mag. Vera Stoilov Spasova, OŠ Naklo

Aktivno vključevanje otrok v nastajanje gledališke predstave

Petra Pipenbaher, OŠ Rače

Lutka kot motivacijsko sredstvo pri urah dodatne strokovne moči

Ingrid Babič Podržaj, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan

Antistresne žogice

Anita Vogrin, OŠ Rače

Sproščanje pri pouku

Marija Demšar, OŠ Janko Kersnik Brdo

Medpredmetno povezovanje: glasbena umetnost in šolska knjižnica

Izidora Černigoj, Nataša Markič, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Inovativne metode ustvarjalnega učenja pri medpredmetnem povezovanju - projektno učno delo spoznavanje domačega kraja

Lucija Jager, OŠ Dramlje, Ljubljana

Pedagoški pristop Storyline kot alternativna metoda ralizacije medpredmetnih povezav v 4. razredu osnovne šole

Petra Pugelj Peca, OŠ Danile Kumar, Ljubljana

Spodbujanje ustvarjalnosti z uporabo sodobnih oblik poučevanja pri LUM v OŠ

Nives Žirovnik

Zgodovina, gibanje, izraz umetnosti

Metka Koder, OŠ Trnovo, Ljubljana

Naučimo učence učiti se

Damjana Dornik Tibaut, OŠ Antona Ingoliča, Spodnja Polskava

Učenje z raziskovanjem

Nina Zver, OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Čutna pot in zeliščni vrt - avtentično učenje

Iza Dojer, OŠ Trnovo, Ljubljana

Alternativne metode poučevanja v bolnišnični šoli

Urška Vavdi, I. OŠ Celje

 
16.45 – 17.00

Inovativni projekti v OŠ Milan Brozović

Velika Modra dvorana
Nana Miladinović in Sandra Krpan (ravnateljica), OŠ Milan Brozović, Rijeka (Hrvaška)
16.45 – 17.15

Zaključek konference, nagradno žrebanje, napovednik za leto 2016

Velika Modra dvorana

 

Sponzorji dogodka