VI. strokovna konferenca

zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju

15. 4. 2021
8.00 - 17.00

Vabljena govorca

Doroteja Lešnik Mugnaioni

Doroteja Lešnik Mugnaioni, ki z družino živi na Bledu, se je po diplomi iz političnih ved na Fakulteti za družbene vede (1991) nadalje izobraževala v Avstriji iz sociologije (ne)nasilja ter reševanja konfliktov. V naslednjih letih je bila zaposlena na Mirovnem inštitutu, hkrati pa se je usposabljala za svetovalno delo z žrtvami nasilja, nenasilno komunikacijo ter mediacijo.

Z medosebnim in strukturnim nasiljem se je pričela profesionalno ukvarjati leta 1999. Od takrat svetovalno, predavateljsko in raziskovalno deluje predvsem na dveh področjih: a.) preprečevanje nasilja v vzgoji in izobraževanju in b.) preprečevanje nasilja na delovnem mestu.

Kot svetovalka prostovoljka je od 1999 do 2018 delovala v Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. Od leta 2000 sodeluje z različnimi organizacijami: Šolo za ravnatelje, Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Zavodom RS za šolstvo, številnimi šolami in vrtci ter sindikati.

Iztok Retar

Iztok Retar je diplomiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani in doktoriral na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti v Kopru. Njegovo dolgoletno strokovno delo je povezano s športom in športnim managementom ter gibalnim poučevanjem. Raziskovalna in pedagoška kariera temelji na proučevanju ter poučevanju inovativnega zgodnjega gibalnega poučevanja, didaktike športa in športnega managementa. Poučuje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in kot gostujoči profesor na Pedagoški fakulteti v Puli, sodeluje s športnim inštitutom Novativa zavod, v prostem času pa se ljubiteljsko ukvarja z abstraktnim slikarstvom.