IV. mednarodna strokovna konferenca

Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov 2022

12. 5. 2022
9.00 - 17.00

Vabljeni govorci

Dr. Melissa Peterson Malen

AxyLu Academic Coaching, St. Paul, ZDA
Web: www.axylu-academics.com

Melissa Peterson Malen, PhD, is the owner of AxyLu Academic Coaching, LLC.  She specializes in coaching students and adults who experience performance challenges in the areas of executive function and self-regulation. Dr. Malen coaches clients that have ADHD, dyslexia, nonverbal learning disability, or are twice exceptional. Melissa earned an MA in counseling psychology and a PhD in education. Dr. Malen has researched the experience of parents of students with ADHD and is developing programs targeted at improving student underachievement.

prof. dr Grozdanka Gojkov

Serbian Academy of Education, Beograd, Srbija
Web: www.sao.org.rs

Profesor: Metodologije pedagoških istraživanja-Odsek za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerzitetima u Novom Sadu i Nišu i Didaktike i Dokimologije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu; Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bitoli – Makedonija: Identifikacija i rad sa darovitom decom i počasni član Asocijacije za darovite Makedonije. Viziting profesor na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu za poslovne i upravne vede u Novom Mestu (Slovenija) i na Univerzitetima “A. Vlaicu”, Arad Univerzitetu »Banatul« u Temišvaru (Rumunija).

Rukovodila je istraživačkim timovima u više evropskih i domaćih projekata; autor i realizator niza akreditovanih programa za stručno usavšavanje radnika u obrazovanju; kao autor ili u koautor objavila je 62 knjige, 289 naučnih i stručnih radova, 90 naučnih kritika i polemika i učestvovala na 189. naučnih domaćih i inostranih konferencija.

Član je ECHE (Evropske organizacije o darovitima) i Uredništava više časopisa Evrope i sveta; redovni član CEASA (Centralnoevropska akademija nauka i umetnosti) sa sedištem u Parizu, redovni član SAO (Srpska akademija obrazovanja) u Beogradu iMatice srpske u Novom Sadu.

Univerziteti „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija) i Sv. Kliment Ohridski“ u Bitoli (Makedonija) dodeli joj zvanje honoris causa; Univerzitet „Banatul“ u Temišvaru (Rumunija), dodelio je zvanje profesor emeritus.

prof. dr Aleksandar Stojanović

Teacher Education Faculty of the University of Belgrade, Srbija
Web: www.uf.bg.ac.rs

Doktor pedagoških nauka, radi na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je od 2018. godine u zvanju redovnog profesora, kao i na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače »Mihailo Palov« u Vršcu kao profesor strukovnih studija. Trenutno radi na predmetima Predškolska pedagogija, Didaktika, Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Metodologija pedagoških istraživanja. Rukovodilac je izdavačke delatnosti Visoke škole strukovnih studija za vaspitača »Mihailo Palov« u Vršcu, u okviru koje je na mestu odgovornog urednika. Od 1996. godine objavio je 74 stručna i naučna rada u stručnim časopisima i zbornicima i autor je 3 monografske studije, kao i koautor 16 knjiga i priručnika. Do sada je bio angažovan na 17 projekata kao rukovodilac ili član tima: „Project for an early identification of gifted pupils“ (autori projekta iz istraživačkog centra „Huerta del Rey“, Španija, 1999); „Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja“ (Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 2011-2022); „Uloga pedagoške prakse u profesionalizaciji poziva vaspitača“, 2012-2013; »Vaspitni stilovi roditelja i interkulturne razlike studenata Rumunije i Srbije«, 2012; "Podizanje kvaliteta strategija poučavanja i učenja darovitih studenata", 2013-2014; Tempus projekat „Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia“ 2013 – 2016; Smart Children Network – SMART (implementiranje Mensinog NTC sistema), 2016; Projekat RECI (An EU founded project: Pre and elementary schooling of Roma: fostering opportunities for greater attainment and early school leaving reduction), 2015-2017. itd. Aleksandar Stojanović drži obuke u okviru ZUOV seminara stručnog usavršavanja nastavnog kadra na teme: »Didaktičke instrukcije za podsticanje stvaralačkih procesa učenja u nastavi«; »Mentorstvo kao najefikasnija metoda za podsticanje darovitosti« i „Ocenjivanje u funkciji razvoja autonomije učenika“.

dr Aleksandra Gojkov Rajić

Teacher Education Faculty of the University of Belgrade, Srbija
Web: www.uf.bg.ac.rs

Profesor: Nemačkog jezika na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Vršcu i Učenja stranog jezika na ranom uzrastu na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu. Viziting profesor na Univerzitetu »Banatul« u Temišvaru (Rumunija).

Bila je član istraživačkih timova u više evropskih i domaćih projekata; kao autor ili u koautor objavila je 7 knjiga, brojne naučne i stručne radove, prevode i prikaze knjiga, a doprinos je dala i kao učesnik na domaćim i inostranim naučnim konferencijama, to jest kao član Naučnih i Organizacionih odbora domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova.

Član je Društva za strane jezike (SUNSJS), kao i uređivačkog odbora časopisa Research in Pedagogy , časopisa Konin Socio-Economic Studies. Redovni je recenzent časopisa „Research in Pedagogy“, „Inovacije u nastavi“.