Alternativne metode poučevanja

zbornik, Ljubljana, 2015
ISBN 978-961-93789-2-2
42 prispevkov
362 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.ucitelj.org.

Cena: 30,00 EUR Znižano 15,00 EUR + Poštnina 3,50 EUR
Cena vsebuje DDV.

Vsebina

 • Elenoor van Gerven (Nizozemska): Moving Forward on Gifted Education: Back to Basics
 • Bahadir Ayas (Turčija): First European talent point in Turkey: EPTS
 • Dr. Urška Repinc, Nežica Košnik: Izkušnje z mednarodnim projektom ERASMUS+
 • Sandra Vereš, Jožica Tratar: Sodelovalno učenje kot spodbudno učno okolje
 • Polonca Pangrčič: Kurikularne teorije pri poučevanju nadarjenih
 • Darja Farič Klemenčič: Razvoj kritičnega mišljenja skozi pravljico

MATEMATIKA

 • Natalija Čerček: Funkcionalnost didaktičnih pripomočkov s poudarkom na obravnavi delov celote
 • Katja Jenko: Učenje poštevanke preko različnih učnih stilov
 • Marijana Erjavec: Matematična pismenost
 • Silva Škoberne: Kibernetična metoda v prvi triadi šole z nižjim izobrazbenim standardom
 • Klara Pugelj: Uporaba tehnologije pri risanju grafov funkcij

JEZIK

 • Tanja Pavlič: Dvojezična didaktična igra kot dobra osnova za učenje jezika in medkulturno spoznavanje
 • Alja Žekar: Sežemo dlje z Legom
 • Maja Brezovar: Književnost skozi oči rabe IKT
 • Remza Lulić: Komuniciranje v večkulturnem šolskem okolju
 • Nina Klemen Blatnik: Tujega jezika se veselimo, saj se ga na zabaven način učimo

BRANJE IN PISANJE

 • Manja Vinko: Pristop Montesorri pri razvijanju predpisalnih zmožnosti
 • Saša Kravos: Izboljšamo bralno pismenost
 • Nataša Planko: Učenje s pomočjo bralno učnih strategij
 • mag. Lučka Lazarev Šerbec: Povezava SKK in BUS
 • Nada Vajs Vidnar: Od razvoja motoričnih spretnosti do avtomatizacije pisanja
 • Romina Križman: Od antike do tehnološke dobe: dijaki oživljajo klasično epično delo s pomočjo neobičajnega didaktičnega orodja

NARAVOSLOVJE

 • Marjeta Kapus: Učenje za trajnostni razvoj
 • Nina Zver: Učenje z raziskovanjem
 • Anita Gaberšček: Razvijanje časovnih predstav v prvem izobraževalnem obdobju
 • Zlatka Avžner: Prst kot učno sredstvo za raziskovanje
 • Klara Pugelj: Uporaba matematike na raziskovalnem taboru

IKT

 • Mojca Filipčič: IKT orodja za diferenciacijo poučevanja
 • mag. Vera Stoilov Spasova: Pri pouku gremo v korak s časom

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE

 • mag. Vera Stoilov Spasova: Vključevanje mednarodnih projektov v pouk
 • Petra Pipenbaher: Gledališka predstava Džungla
 • Izidora Černigoj, Nataša Markič: Medpredmetno povezovanje: glasbena umetnost in šolska knjižnica
 • Lucija Jager: Ustvarjalno učenje pri medpredmetnem povezovanju - projektno učno delo: spoznavanje domačega kraja
 • Petra Pugelj Peca: Ljubljansko gledališče in pedagoški pristop Storyline
 • Petra Pugelj Peca: Delo z evidentiranimi nadarjenimi v projektu Lov za skritim zakladom
 • Nives Žirovnik: Vpliv uporabe eksperimentalnega programa v 5. razredu OŠ s poudarkom na sodobnih oblikah poučevanja na likovnoustvarjalne sposobnosti LUM
 • Metka Koder: Zgodovina, gibanje, izraz umetnosti

MOTIVACIJA IN SPROSTITEV

 • Damjana Dornik Tibaut: Naučimo učence učiti se
 • Iza Dojer: Čutna pot in zeliščni vrt - avtentično učenje
 • Anita Vogrin: Učimo se premagati stres
 • Marija Demšar: Sproščanje s pomočjo pravljice
 • Urška Vavdi: Metode in oblike poučevanja v bolnišnični šoli