Učitelj v podaljšanem bivanju

zbornik – Ljubljana, 2007
5 prispevkov
12 strani

Zbornik je navoljo tudi v elektronski obliki na www.ucitelj.org.

Cena: Razprodano

Vsebina

  • Maruška Željeznov Seničar: Nemirni učenci v razredu
  • Polona Petrič, Darja Poljanec, Nevenka Črnko: Oblike sodelovanja s starši
  • Polona Petrič: Gibalne in rajalne igre ter sprostivene tehnike
  • Nevenka Črnko: Ustvarjalnica
  • Darja Poljanec, Tanja Novaković: Samostojno učenje in domače naloge
  /